UitjesBureau.nl Vebon

Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland

Even voorstellen

De VeBON (Vereniging van Buitensport Ondernemingen Nederland) is dé brancheorganisatie voor buitensportondernemers. Aangesloten zijn onder meer bedrijven met activiteiten in Nederland en de Ardennen, sportieve evenementenbureaus, klimcentra, organisaties met actieve reizen en agro-recreatieve bedrijven. VeBON adviseert en ondersteunt haar leden bij het organiseren van activiteiten of bij het uitvoeren van hun bedrijf. Daarnaast is de VeBON belangenvertegenwoordiger van de ondernemers in de buitensportbranche. Zo is zij officieel gesprekspartner voor diverse overheden, veiligheidsinstituten, sportbonden, onderwijsinstellingen, MKB-sportplatform en RECRON.

Doelstelling

Naast belangenvertegenwoordiger voor de branche, heeft de VeBON o.a. tot doel om een bijdrage te leveren aan verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de buitensport. Aangesloten bedrijven zijn verplicht om te werken volgens vastgestelde afspraken en richtlijnen welke regelmatig worden gecheckt door onafhankelijke personen en instanties. VeBON bedrijven hebben klantvriendelijkheid en service hoog in hun vaandel staan. De medewerkers doen er alles aan om hun sportieve arrangementen optimaal te laten verlopen. Als klant zit u goed bij een VeBON bedrijf!

Duidelijkheid

VeBON leden bieden u duidelijke informatie. Zij vermelden in hun communicatiemiddelen duidelijk de inhoud van de arrangementen, de prijs en het minimum aantal deelnemers. VeBON bedrijven hanteren algemene voorwaarden die speciaal zijn ontwikkeld voor de buitensport. Deelnemers van activiteiten krijgen uitgebreide instructie over het programma, materiaal en de technieken.

Veiligheid

VeBON bedrijven besteden extra aandacht aan de veiligheidsaspecten van buitensportactiviteiten. Elk lid is verplicht om met een speciaal veiligheidssysteem te werken, dat jaarlijks getoetst wordt door TÜV Service Check Nederland. TUV is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens vastgestelde standaards het veiligheidsbeleid van buitensportondernemingen beoordeelt. Onderdelen van het veiligheidssysteem zijn onder andere een uitgebreide risicoanalyse van activiteiten, beheersmaatregelen voor risico’s, registraties en controles van gebruikte materialen.

Veilig verzekerd

In het belang van uw veiligheid zijn alle leden verplicht te beschikken over een deugdelijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Voor meerdaagse arrangementen wordt ook een reisverzekering aangeboden. VeBON heeft collectieve afspraken voor haar leden gemaakt, zodat er goede verzekeringspakketten tegen schappelijke prijzen beschikbaar zijn.

Natuur en milieu

VeBON bedrijven zijn zich bewust van hun zorg voor natuur en milieu. Er wordt gewerkt met respect voor de omgeving. Ongewenste zaken zoals veroorzaken van geluidsoverlast en erosie, of het beschadigen van bomen en struiken worden voorkomen. Indien er onverhoopt toch schade ontstaat, wordt dit zo goed mogelijk hersteld. VeBON bedrijven worden sinds kort ook gecertificeerd op hun milieubeleid. Men is verplicht om te voldoen aan een serie normstellingen die een positief effect hebben op de druk van natuur en milieu. Daarnaast is VeBON mede-initiatiefnemer van diverse milieuvriendelijke projecten.

Deskundigheid en professionaliteit

De meeste buitensportactiviteiten worden door instructeurs begeleid. VeBON bedrijven werken daarbij zoveel mogelijk met professionele en deskundige begeleiders. Er wordt veel aandacht besteed aan selectie, opleiding en (na)scholing van personeel. VeBON heeft meegewerkt aan de totstandkoming van competentieprofielen voor buitensportinstructeurs en momenteel worden inspanningen gedaan om te komen tot internationaal erkende diploma’s.

Goede materialen

Deelnemers aan buitensportactiviteiten moeten op het gebruikte materiaal kunnen vertrouwen. Bij VeBON leden geeft de kwaliteit van het materiaal dan ook de doorslag. Binnen het door de TÜV gecontroleerde veiligheidssysteem wordt speciale aandacht geschonken aan gebruik en beheer van buitensportmaterialen. Al het materiaal wordt regelmatig gecontroleerd, zodat er tijdig onderhoud kan worden gepleegd of tot vervanging kan worden overgegaan. Verder zijn leden verplicht om met gecertificeerde materialen te werken.


TexelseUitjes.nl en VeBON 

TexelseUitjes.nl is zelf niet direct aangesloten bij de VeBON. Bij buitensporten komt vooral het aspect veiligheid ter sprake. Mede dit aspect en alle andere genoemde eisen die de VeBON stelt aan haar leden, heeft TexelseUitjes.nl doen besluiten bij buitensporten daar waar nodig een beroep te doen op VeBON gecertificeerde bedrijven en begeleid(st)ers. Ook TexelseUitjes.nl levert zo indirect een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit en veiligheid van de buitensport tijdens uw verblijf op Texel.